جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعاشق شدم من از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2013-07-13 20:47:55


عاشق شدم من از آلبوم: بوی دیروز ۲


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2009-11-16 14:06:32


عاشق شدم من از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-09-19 12:59:40


عاشق شدم من از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-09-19 12:59:54


عاشق شدم من از آلبوم: دیار ۳


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-10-15 04:38:32


عاشق شدم من از آلبوم: آکورد

عاشق شدم من
عهدیه

عاشق شدم من در زندگانی
بر جان زد آتش
عشق نهانی
یک سو غم او
یک سو دل من
در تار مویی
در این میانه دل میکشاند ما را بسویی
عاشق شدم من در زندگانی
بر جان زد اتش عش نهانی
جانم از این عشق
بر لب رسیده
اشک نیازم بر رخ چکیده
یک سو غم او یک سو دل من
در تار مویی
در این میانه دل میکشاند ما را بسویی
زین عشق سوزان
بی عقل و هوشم
می سوزم از عش
اما خموشم
ای گرمی جان
هر جا که بودی بی ما نبودی
هر جا که رفتی من با تو بودم تنها نبودی
یک سو غم او
یک سو دل من در تار مویی
عاشق شدم من
در زندگانی
بر جان زد اتش
عشق نهانی
جانم از این عشق
بر لب رسیده
اشک نیازم بر رخ چکیده