جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهباز دلم غم داره از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


باز دلم غم داره از آلبوم: بوی دیروز ۲۱


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


باز دلم غم داره از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومانبیا
خواننده: گوگوش

بیا که دیگه داره دیر میشه
دلم تو سینه داره پیر میشه
باز دلم غم داره
باز تو رو کم داره
کی پشیمون میشی
کی مهربون میشی
دل داره خون میشه
غم فراوون میشه
کی پشیمون میشی
کی مهربون میشی
بیا که دیگه داره دیر میشه
دلم تو سینه داره پیر میشه
باز دلم غم داره
باز تو رو کم داره
کی پشیمون میشی
کی مهربون میشی
دل داره خون میشه
غم فراوون میشه
کی پشیمون میشی
کی مهربون میشی
بی تو دیگه دنیا واسه من سرابه
می بینمت هر شب اما افسوس که تو خوابه
باز دلم غم داره
باز تو رو کم داره
کی پشیمون میشی
کی مهربون میشی
دل داره خون میشه
غم فراوون میشه
کی پشیمون میشی
کی مهربون میشی