جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآثار باران از آلبوم: پائیز طلائی ۳


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


نشانه های باران - رویا از آلبوم: سپیدار


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


رویا از آلبوم: آنسوی امواج


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومانرویا
آهنگساز: فریبرز لاچینی

Signs of Rain