جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسایه از آلبوم: پائیز طلائی ۲


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سایه از آلبوم: سپیدار


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سایه از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومانسایه
آهنگساز: فریبرز لاچینی

Also Known As: Sayeh