جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسایه از آلبوم: پائیز طلائی ۲


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


سایه از آلبوم: سپیدار


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


سایه از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومانسایه
آهنگساز: فریبرز لاچینی

Also Known As: Sayeh