جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتنهائی از آلبوم: پائیز طلائی ۲


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


تنهائی از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومانتنهائی
آهنگساز: فریبرز لاچینی

Also Known As: Tanhayee