جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهچهره ها در پائیز برگ گم بود از آلبوم: پائیز طلائی ۱


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


چهره ها در پائیز برگ گم بود از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومانچهره ها در پائیز برگ گم بود
آهنگساز: فریبرز لاچینی

Also Known As: Chehreha dar paeez barg gom bood

Trivia: Golden Autumn 1 song titles are from verses of a Persian Poem by Ahmadreza Ahmadi