جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپائیز در برگها گم بود از آلبوم: پائیز طلائی ۱


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-01-22 21:18:36پائیز در برگها گم بود از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2013-11-13 21:22:24


پائیز در برگها گم بود - پیانو آسان از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-03-19 21:40:32پائیز در برگها گم بود

Also Known As: Paeez Dar Bargha Gom Bood

Trivia: Golden Autumn 1 song titles are from verses of a Persian Poem by Ahmadreza Ahmadi