جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگل مریم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-07-29 16:52:02


گل مریم از آلبوم: بوی دیروز ۲۷


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-07-21 13:06:46
گل مریم
نیما مسیحا

غریبی نکن گل مریمم به من تکیه کن
مسیحای تو پناه تو ام به من تکیه کن
تو کوران این زمستون غم به من تکیه کن
که خورشید این شب یخ زده م به من تکیه کن
غریبی نکن با این گمشده
اگه تو چشام
یه دنیا شبه
بذار گل کنیم
تو دستای هم
که تعمیدی
نگاه تو ام
من از شعله غریب نگاه
به تو پر زدم به گل خنده هات
کنار این شب نقره پوش
بمون با من و یه قهوه بنوش

غریبی نکن گل مریمم به من تکیه کن
مسیحای تو پناه تو ام به من تکیه کن

تو مرز غروب پریزاد نور به من تکیه کن
تو عطرت گمم گل پر غرور به من تکیه کن
غریبی نکن با این گمشده
اگه تو چشام
یه دنیا شبه

بذار گل کنیم
تو دستای هم
که تعمیدی
نگاه تو ام
پناهم بده تو شوق چشات
تو موسیقی قشنگ صدات
تو رویای تو شبام روشنه
یه حسی مثل عطش با منه...