جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگل افشان از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


گل افشان از آلبوم: بوی دیروز ۵


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


گل افشان از آلبوم: گل افشان ۱


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


گل افشان از آلبوم: دیار ۳


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


دو به دو از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ توماندو به دو - گل افشان
فولکلور کردستان
خواننده: پری زنگنه