جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکوه یخ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2014-06-02 23:23:28


کوه یخ از آلبوم: بوی دیروز ۱۰


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-11-25 13:38:50


کوه یخ از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-02-25 03:35:52کوه یخ
ابی

تو سرزمین یخها پر از سکوت غمناک
همیشه باد قطبی همیشه برف و کولاک
رو سردی لب من ملال غم نشسته
توفان وحشی شب کوه یخ و شکسته
کوه یخم من که رو آب شدم شناور
داغ حوادث می کنه آبم سراسر
کوه یخم من که رو آب شدم شناور
داغ حوادث می کنه آبم سراسر

نه جنگل سبز نه باغ گل ها
نه کوه سنگی نه دشت و صحرا
همیشه اینجا کولاک و باده
نه کلبه پیداست نه ختم جاده
بهارو اینجا کسی ندیده
زمین قطبی همش سپیده
بهارو اینجا کسی ندیده
زمین قطبی همش سپیده

نه جنگل سبز نه باغ گل ها
نه کوه سنگی نه دشت و صحرا
همیشه اینجا کولاک و باده
نه کلبه پیداست نه ختم جاده
بهارو اینجا کسی ندیده
زمین قطبی همش سپیده
بهارو اینجا کسی ندیده
زمین قطبی همش سپیده