جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکه باورم نمیشه از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


که باورم نمیشه از آلبوم: بوی دیروز ۲۷


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومانبه من نگو دوستت دارم
خواننده: داریوش

حالا که کار تو شده
پر از نیرنگ و ریا
حالا که دل توشده
فرسنگها دور از خدا
به من نگو دوستت دارم
که باورم نمیشه
نگو فقط تو رو دارم
که باورم نمیشه
تو بااین چرب زبونی
هی به من دروغ میگی
میخواهی گولم بزنی
هی به من دروغ میگی
به من نگو دوستت دارم
که باورم نمیشه
نگو فقط تو رو دارم
که باورم نمیشه
تو با دل شکسته ام
انقده جفا نکن
تو اگه دوستم نداری
اینجوری بد تا نکن
به من نگو دوست دارم
که باورم نمیشه
نگو فقط تو رو دارم
که باورم نمیشه