جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکنارم بخواب از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-29 20:03:46


کنارم بخواب از آلبوم: بوی دیروز
کنارم بخواب از آلبوم: بوی دیروز ۲۵


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-28 22:23:28
کنارم بخواب
شاهکار بینش پژوه

کنارم بخواب و
به دورم بتاب و
از این لب بنوش
چو تشنه که آبو
گل آتشی تو
حرارت منم من
که دیوانه ی بی قرارت منم من
خدا دوست دارد لبی که ببوسد
نه آن لب که از ترس دوزخ بپوسد
خدا دوست دارد من و تو بخندیم
نه در جاهلیت بپوسیم بگندیم
بخواب آرام پیش من
لبت را بر لبم بگذار
مرا لمسم و کن و دل را
به این عاشق ترین بسپار

بخواب آرام پیش من
منی که بی تو میمیرم
لبت را بر لبم بگذار
که جان تازه میگیرم