جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکلاغهای خبرچین از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-14 19:37:04


کلاغای خبرچین از آلبوم: بوی دیروز ۱۲


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-11-22 11:57:01
کلاغای خبرچین
لیلا فروهر

کلاغای خبر چین
میان هزار تا دسته
با پرهای شکسته
میگن که عاشق تو
تو انزوا نشسته
کلاغای خبر چین
میان هزار تا دسته
با پرهای شکسته
میگن که عاشق تو
تو انزوا نشسته
میگن که عاشق تویی
نبض شقایق تویی
صدای خواهش منم
روح حقایق تویی
میگن که عاشق تویی
نبض شقایق تویی
صدای خواهش منم
روح حقایق تویی
من قصه ساز تب تو بودم
فریاد خشک لب تو بودم
هم سونه تو تو پیچ و خمها
سرود خواب شب تو بودم

میگن که عاشق تویی
نبض شقایق تویی
صدای خواهش منم
روح حقایق تویی
کلاغای خبرچین
زیر هزار تا پرچین
میگن که از غم تو
شکسته قلب زمین
میگن که تو سکوتو
به جای من نشوندی
معنی تنهایی رو
به انتها رسوندی
به انتها رسوندی
میگن که عاشق تویی
نبض شقایق تویی
صدای خواهش منم
روح حقایق تویی
میگن که عاشق تویی
نبض شقایق تویی
صدای خواهش منم
روح حقایق تویی