جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهچهره ها در پائیز برگ گم بود از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2013-11-14 18:35:23


چهره ها در پائیز برگ گم بود از آلبوم: پائیز طلائی ۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-01-22 21:19:29
چهره ها در پائیز برگ گم بود

Also Known As: Chehreha dar paeez barg gom bood

Trivia: Golden Autumn 1 song titles are from verses of a Persian Poem by Ahmadreza Ahmadi