جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهچرا با من نموندی از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


چرا با من نموندی از آلبوم: بوی دیروز ۳۳


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومانچرا با من نموندی
خواننده: کیوان
خواننده: داریوش

بازم دلم تو رو می خواد ، تو بی وفا رو
آخه به یادم میاری گذشته ها رو
چرا با من نموندی ، دل تنگم رو رنجوندی
چرا با من نموندی ، دل تنگمو رنجوندی
انگار دارم خواب می بینم اون از دستم رفت
دارم با چشمات می بینم عمرم هدر رفت
چرا با من نموندی ، دل تنگمو رنجوندی
چرا با من نموندی ، دل تنگمو رنجوندی

تو مثل بارون ، من درختم ، اگر نباری من تیره بختم
تو شبنم پاک ، من یک نهالم ، اگر نباشی رو به زوالم

چرا با من نموندی ، دل تنگمو رنجوندی
چرا با من نموندی ، دل تنگمو رنجوندی
بازم دلم تو رو می خواد ، تو بی وفا رو

آخه به یادم میاری گذشته ها رو
چرا با من نموندی ، دل تنگم رو رنجوندی
چرا با من نموندی ، دل تنگمو رنجوندی