پیش درآمد اصفهان از آلبوم: نت پیانو


خرید  MP3 - 256K - پیش درآمد اصفهان / ۱۰۰۰ تومان

خرید پیش درآمد اصفهان نت آهنگ / ۲۰۰۰ تومان PDF


پیش درآمد اصفهان


آهنگساز: رضا محجوبی
موسیقی بی کلام
سبک موسیقی:

متوسط
همراه با انگشت نگاری

از آلبوم موسیقی: نت پیانو
تراک: ۱۳۴
طول آهنگ: ۱:۵۱
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۴ صفحه

  
Pish Daramade Esfehan نت آهنگ
متوسط
همراه با انگشت نگاری