جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپل بی عبور از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-10-24 00:16:17


پل بی عبور از آلبوم: بوی دیروز ۲۸


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-09-15 04:48:15
پل بی عبور
کاوه یغمائی

خورجین باد پر شده از گلایه
تو این روزای سخت و پر کنایه
خنده رو با غصه نمیشه نوشت
کی میدونه چجوریه سرنوشت
بین من و تو پل بی عبوره
غربت جاده های سوت و کوره
رنگ غریب و ساده فصل ما
پناه امن گریه شد آدما