جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپائیز در برگها گم بود از آلبوم: نت پیانو


2013-11-13 21:22:24

پائیز در برگها گم بود از آلبوم: پائیز طلائی ۱
2011-01-22 21:18:36

پائیز در برگها گم بود - پیانو آسان از آلبوم: نت پیانو


2014-03-19 21:40:32


پائیز در برگها گم بود

Also Known As: Paeez Dar Bargha Gom Bood

Trivia: Golden Autumn 1 song titles are from verses of a Persian Poem by Ahmadreza Ahmadi