جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنگو نمیام از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


نگو نمیام از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


نگو نمیام از آلبوم: بوی دیروز ۳۹


خرید آهنگ ۲۰۰۰ توماننگو نمیام
آهنگساز: هنرمند شماره 210
خواننده: هنرمند شماره 8
ترانه سرا: هنرمند شماره 210

نگو نگو نمیام
نگو نگو نمیام

امید رو پر دادن
دیگه سخته برام

حالا که دست گلدون
به ساقه گل رسیده

حالا که عطر آشتی
تو خونمون پیچیده

حالا که خوب می دونی
دلم هوا تو کرده

حالا که بغض و کینه
پاشو کنار کشیده

نگو نگو نمیام
نگو نگو نمیام

امید رو پر دادن
دیگه سخته برام

آلاله غنچه کرده
کاش بودی و میدیدی

کبوتر بچه کرده
کاش بودی و میدیدی

گلها چشم انتظارن
تا از در برسی تو

گلها قرق بهارن
کاش بودی و میدیدی

میگن وقتی قاصدک
رو دوش گل سواره

خوشبختی میاره
کاش بودی و میدیدی

یه قمری توی ایوون
داره لونه میزاره

میگن اومده کاره
کاش بودی و میدیدی

حالا که دست گلدون
به ساقه گل رسیده

حالا که عطر آشتی
تو خونمون پیچیده

حالا که خوب می دونی
دلم هوا تو کرده

حالا که بغض و کینه
پاشو کنار کشیده

نگو نگو نمیام
نگو نگو نمیام

امید رو پر دادن
دیگه سخته برام