جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنگاه میکنم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2014-06-02 23:27:05


نگاه میکنم از آلبوم: بوی دیروز ۱۵


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2012-05-05 23:26:47نگاه میکنم
گوگوش

نگاه می کنم نمی بینم
چشم مرا هوای تو پر کرده
گوش می کنم نمی شنوم
گوش مرا صدای تو پر کرده
نگاه می کنم نمی بینم
چشم مرا هوای تو پر کرده
گوش می کنم نمی شنوم
گوش مرا صدای تو پر کرده
ای چشم من بدون تو نا بینا
ای گوش من بدون تو ناشنوا
با من بمان همبشه بمان با من
با من بمان همبشه بمان با من