جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنفس از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-10-24 00:13:04


نفس از آلبوم: بوی دیروز ۲۸


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-09-15 04:53:59
نفس
سعید شهروز

اگه عمرم یه نفس بود
واسه دیدار تو بس بود
آخه عاشق تو بودم...نبودم
اگه دیر به تو رسیدم
اگه آخرش بریدم
ولی آرزومو دیدم...ندیدم
از خدا چیزی نخواستم
جز یه عشق یادگاری
پیشکش تو که یه روزی
بتونی تنهام بذاری
از تو هم چیزی نخواستم
که به فکر من نباشی
میدونی دلم نیومد
پای عشق من فدا شی
اگه قسمتم نبودی
ولی فرصتم که دادی
این دو روز آخر عمری
با تو باشم
وقتی این شعرو میخونی
که تو دنیای تو نیستم
از خدام بوده که با تو
آشنا شم
از خدا چیزی نخواستم
جز یه عشق یادگاری
پیشکش تو که یه روزی
بتونی تنهام بذاری
از تو هم چیزی نخواستم
که به فکر من نباشی
میدونی دلم نیومد
پای عشق من فدا شی
[میدونی دلم نیومد
پای عشق من فدا شی
اگه قسمتم نبودی
ولی فرصتم که دادی
این دو روز آخر عمری
با تو باشم
وقتی این شعرو میخونی
که تو دنیای تو نیستم]