جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمهتاب از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-05-27 22:33:38


مهتاب از آلبوم: بوی دیروز ۳


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2009-11-19 05:54:56مهتاب از آلبوم: دیار ۲


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-05-14 05:16:28مهتاب از آلبوم: آکورد
مهتاب از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-03-19 01:53:07مهتاب
ترانه سرا: ناصر رستگارنژاد
ویگن

مهتاب . ای مونس عاشقان
روشنایی آسمان . آه مهتاب...
ای چراغ آسمان
روشنی بخش جان
کو ماهم؟...
نزدت چه شبها با او در آنجا بودیم
فارغ ز دنیا . لبها به لبها بودیم
با یکدگر ما پیش تو تنها بودیم
مفتون و شیدا غرق تماشا بودیم
مهتاب . امشب که پیش توام
او رفته و من مانده ام . آه افسوس...
رفت و آن دوران گذشت
سر نهم بر کوه و دشت
از هجرش...
نزدت چه شبها با اون در آنجا بودیم
فارغ ز دنیا . لبها به لبها بودیم
با یکدگر ما پیش تو تنها بودیم
مفتون و شیدا غرق تماشا بودیم