جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمن کویرم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-05-30 16:14:14


من کویرم از آلبوم: بوی دیروز ۱۴


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2012-05-05 20:17:44
من کویرم
ابی
فرهاد

من کویرم , من کویرم
دشت تب کرده ی پیرم
نفسم مرده تو سینه
عطشم کرده اسیرم

من کویر خشک و پیرم
که طراوت نپذیرم

توی رویاها می بینم
روز میلاد بهارم
مثل یک جنگل سبزم
عطر پاک سبزه زارم

اما این مثل یک خوابه
تن من تشنه ی آبه
بوته های خشک و زردم
زیر تیغ آفتابه

نقش رویای بهاران
در نگاه من نشسته
توی رگهای تن من
حسرت بارون نشسته