جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمعشوق از آلبوم: نت پیانو


2014-03-26 23:26:44

معشوق از آلبوم: بوی دیروز ۲۲
2014-02-17 20:32:18


معشوق
ترانه سرا: زویا زاکاریان
گوگوش

تو نه بارونی ، نه شن باد
تو نه مرهمی ، نه فریاد
تو نه خسته ای ، نه همپا
تو نه از غیری ، نه از ما
تو نه بیرون ، نه درونی
تو نه ارزون ، نه گرونی
تو نه خاکی پوشش گنج
نه یه مهره روی شطرنج
تو فقط هستی که باشی
تو نه مرگی نه تلاشی
نمی تونم ... نمی تونم
تو رو همصدا بدونم
تو یه روز سبزی ، یه روز زرد
یه روز همدردی ، یه روز درد
اگه اشتباه می خونم
بگو ، راست بگو ، بدونم
تو کدوم رنگی ؟! کدوم بو ؟!
اگه سکه ای کدوم رو ؟
که نه ظلمت ، نه فروغی
نه رکودی ، نه بلوغی
نکنه حرفای خامم خاطر عزیزو آزرد
نکنه اسم حقیرم توی کتابای تو خط خورد !