جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمرغ عاشق از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-21 18:38:46


مرغ عاشق از آلبوم: بوی دیروز ۸


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-11-04 05:25:15
شریک پرواز
عارف

امشب بیا درد منه غم زده بشنو
یک قصه از این دل ماتم زده بشنو
دو مرغ عاشق ...... دو مرغ تنها
با هم میخواستن که برن لونه بسازن
با خنده هاشون ......با نغمه هاشون
طلسم خوشبختی تو اون خونه بسازن
یه روز فلک اتش به بال و پرشون زد
غم جدایی بلا به جون غم آشیون زد
قناری ها مرغ جدا مانده زیارم
که درد دوری ......به ناصبوری قلم به خون زد
دلم گرفته, تو مرغک من ...... بیا تا بار دگر با تو بخندم
بیا و باش ای گل من شریک پروازم
که دل غم زده بر مهر تو بندم