جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمداد رنگی از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-05-01 17:23:27


مداد رنگی از آلبوم: بوی دیروز ۱۰


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-11-18 06:32:26


مداد رنگی از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-02-25 03:38:00


مداد رنگی از آلبوم: آکورد

مداد رنگی
ترانه سرا: بیژن سمندر
ابی

روزا با تو زندگی رو
پر از قشنگی می بینم
شبا به یاد تو همش
خوابای رنگی می بینم

چشم تو رنگ عسل
توی چشم تو نگاه
مثل شاه بیت غزل
لب تو غنچه نیمه بازه و
تن تو آتیش سوزنده داغ
قد تو مثل سپیدار بلند
دل تو نرمتر از صبح پرند

نرمتر از صبح پرند
نرمتر از صبح پرند

قرمزی لبای تو
تو هیچ مداد رنگی نیست
خودت تو آینه ها ببین
رنگ که به این قشنگی نیست
شاخه گل حیاط ما
به آب و رنگش می نازه
اما تو که خونه باشی
هی پیش تو رنگ می بازه