جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهماهی سیاه کوچولو از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-06-07 21:34:25


ماهی سیاه کوچولو از آلبوم: بوی دیروز ۳۲


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-04-27 04:26:21
ماهی سیاه کوچولو
گوگوش

چندتا گل واژه برات گریه کنم
که بسازی شعری از جنس سفر
که بریزه ترسمون راهی بشیم
رج به رج تا مرز بی مرز خطر
کاری کن راهی قصه ها بشیم
هم دل و هم گریه ی خدا بشیم
مث ماهی سیاه کوچولو
کاری کن مسافر دریا بشیم
کاری کن مسافر دریا بشیم
راه ماهی سیاه کوچولو
راه دل به حادثه سپردنه
قصه ی شکستن هیبت شب
رفتن و به آرزو رسیدنه
کاری کن بعد من و تو بمونه
پس و پشت لحظه ها قصه ی ما
کاری کن رفتنمون تباه نشه
بخونن کوچه ها همسایه ها
راه ماهی سیاه کوچولو
رفتن و خطر به جون خریدنه
قصه ی گذشتن از حسار پیر
رقص پرواز پرنده دیدنه
کاری کن بعد من و تو بمونه
پس و پشت لحظه ها قصه ی ما
کاری کن رفتنمون تباه نشه
بخونن کوچه ها همسایه ها
کاری کن بعد من و تو بمونه
پس و پشت لحظه ها قصه ی ما
کاری کن رفتنمون تباه نشه
بخونن کوچه ها همسایه ها