جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهقبیله عشق از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2014-06-11 21:16:28


قبیله عشق از آلبوم: قبیله عشق


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-02-06 18:39:16


قبیله عشق از آلبوم: بوی دیروز ۶


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-03-28 16:21:27قبیله عشق
ترانه سرا: پرویز صبری
حمید غلامعلی

ای ابرمرد ای قلندر
یاور نخلهای بی سر
مردی از قبیله ی عشق
گل لاله گل پرپر

تو بزرگی تو عزیزی
تو خود عشقی تو خوبی
تو اصالت بهاری
خاک سرسبز جنوبی

ای ابرمرد ای قلندر
یاور نخلهای بی سر
مردی از قبیله ی عشق
گل لاله گل پرپر

مثل کوهی پرغروری
تو کلام قصّه هامی
مثل رودی پر خروشی
تکیه گاه غصّه هامی

ای ابرمرد ای قلندر
یاور نخل های بی سر
مردی از قبیله ی عشق
گل لاله گل پرپر

تو بزرگی تو عزیزی
تو خود عشقی تو خوبی
تو اصالت بهاری
خاک سرسبز جنوبی


ای ابرمرد ای قلندر
یاور نخلهای بی سر
مردی از قبیله ی عشق
گل لاله گل پرپر

مثل کوهی پرغروری
تو کلام قصه هامی
مثل رودی پر خروشی
تکیه گاه غصه هامی