جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهغریبانه از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2013-11-19 21:06:15


دندان مار از آلبوم: پرواز


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-01-27 06:28:54


غریبانه از آلبوم: پائیز طلائی ۲


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-01-22 21:41:29
غریبانه

Also Known As: Gharibaneh