جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعزیز جون از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-09-18 23:55:26


عزیز جون از آلبوم: بوی دیروز ۵


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2009-12-05 09:04:45


عزیز جون - درینه جان از آلبوم: گل افشان ۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-01-05 06:52:29عزیز جون از آلبوم: دیار ۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-04-04 05:17:23عزیز جون از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-09-18 23:55:34عزیز جون
فولکلور مازندران
پری زنگنه

عزیز جون درمه شومه الو داع کن
آخ مه الو داع کن

سر راهم نشین ته گریه ها کن
آخ ته گریه ها کن

اگر خواهی که من زودتر بیایم
آخ آخ زودتر بیایم

نماز صبح و شب مرا دعا کن
آخ آخ مرا دعا کن

سر راهم نشین ته گریه ها کن
آخ ته گریه ها کن

ستاره آسمون اشمارم امشو
آخ اشمارم امشو

بورین یار ره باویین بیمارم امشو
آخ بیمارم امشو

بورین یار ره باویین امشو نیه
آخ آخ امشو نیه

تمام دشمنان بیدارن امشو
آخ آخ بیدارن امشو

بورین یار ره باویین بیمارم امشو
آخ بیمارم امشو