جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعزیزم سوزه از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2015-02-12 16:39:17


عزیزم سوزه از آلبوم: پرواز


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-01-27 06:41:07


عزیزم سوزه از آلبوم: بوی دیروز ۵


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2009-12-05 08:42:23


عزیزم سوزه از آلبوم: گل افشان ۲


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-03-19 03:30:09عزیزم سوزه از آلبوم: دیار ۲


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-05-14 05:21:55سوز دل از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-11-13 23:43:18


سوز دل از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-11-14 00:03:08عزیزم سوزه
فولکلور بختیار
پری زنگنه

عزيزُم سوزه، شيرينُم سوزه
دست به دستمالُم مزن، دلُم مي لرزه

هر که عشق نو گلي در سر نداره
يه گل پژمرده در فصل بهاره

آسمون کارُم مدار يارُم بيداره
مو ميرُم بوسش کنم ار خين بباره

عزيزُم سوزه، شيرينُم سوزه
دست به دستمالُم مزن، دلُم مي لرزه

شو دراز و مه بلند، دل مگيره جا
يار مو چو برگ گل خوسيده تِينا

آسمون کارُم مدار يارُم بيداره
مو ميرُم بوسش کنُم ار خين بباره