جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعاشقانه از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-03-13 22:41:08


عاشقانه از آلبوم: بوی دیروز ۱۳


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2012-02-12 05:27:41
عاشقانه
ابی

تا تو عاشقانه بودی شب من سحر نمی خواست
به ستاره دل نمی بست از تو بیشتر نمی خواست
تو تا عاشقانه بودی شاعرانه بود بودن
قهر بود غصه با تو دور بود گریه از من
تا تو عاشقان بودی واژه باغی از ترانه
قصه قصه ی یه رنگی شعر شعر عاشقانه
من به دنبال تو بودم تو به فکر همزبونی
من تموم بیقراری تو تموم مهربونی
تو به اشک اجازه دادی توی چشم من بشینه
تا غرورم و شکستم گفتی عاشقی همینه
گفتی اما دل ندادی گفتی اما دل نبستی
گفتی عاشقت نبودم ساده بودی که شکستی
ساده بودم مثل آینه تا تو عاشقانه بودی
فقط از تو می نوشتم تا تو شاعرانه بودی
تا تو عاشقانه بودی