جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهصبح برگ بود پائیز بود از آلبوم: نت پیانو


2013-11-14 22:11:10

صبح برگ بود پائیز بود از آلبوم: پائیز طلائی ۱
2011-01-22 21:20:26


صبح برگ بود پائیز بود

Also Known As: 'twas The Morning of The Leaves, 'twas Autumn - Sobhe Barg Bood, Paeez Bood

Trivia: Golden Autumn 1 song titles are from verses of a Persian Poem by Ahmadreza Ahmadi