جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشک میکنم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-11-04 21:29:25


شک میکنم از آلبوم: بوی دیروز ۲۹


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-11-11 14:48:33
بی کسی
احسان خواجه امیری

دیگه دارم به خودم شک می کنم
آخه حرفامو نمی فهمه کسی
من که دست دلمو رو می کنم
چرا دنیامو نمی فهمه کسی؟
دل من مونده رو دستم، دلی که
همه ی دار و ندار آدمه
کاش یکی از ته دل به من بگه
عاشق این دل صاف و سادمه
دیگه دارم به خودم شک می کنم
آخه حرفامو نمی فهمه کسی
من که دست دلمو رو می کنم
چرا دنیامو نمی فهمه کسی؟
آخه من چیز زیادی نمی خوام
یه نوازش، یه نگاه مهربون
یکی که خودش باشه تا بتونیم
واسه همدیگه بمونیم هر دومون
دیگه دارم به خودم شک می کنم
آخه حرفامو نمی فهمه کسی
من که دست دلمو رو می کنم
چرا دنیامو نمی فهمه کسی؟