جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشکار آهو ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-08-07 18:45:13


شکار آهو از آلبوم: بوی دیروز ۳


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2009-11-19 05:56:55شکار آهو از آلبوم: گل افشان ۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-01-05 06:50:36شکار آهو از آلبوم: دیار ۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-04-04 05:03:37شکار آهو از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-10-10 02:16:16


شکار آهو از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-10-10 02:16:28


شکار آهو از آلبوم: آکورد
کوهستان از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-03-25 23:50:33شکار آهو
فولکلور
پری زنگنه

میخوام برم کوه شکار آهو
تفنگ من کو لیلی جان تفنگ من کو
هر دم بگردم دره به دره
مانند آهو لیلی جان گم کرده گله

روی چو ماهت تیر نگاهت
برده دل از من لیلی جان چشم سیاهت

بالای پشتی عاشق رو کشتی
با خون عاشق لیلی جان نامه نوشتی
بالای بومی کفتر پرونی
شصتت بنازم لیلی جان خوب می پرونی

روی چو ماهت تیر نگاهت
برده دل از من لیلی جان چشم سیاهت