جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشب برهنه از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-07-13 22:10:07


شب برهنه از آلبوم: بوی دیروز ۲۶


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-06-27 03:05:13
شب برهنه
شادمهر عقیلی

روبروم شب و سیاهی بی کسی پشت سرم نمی تونم
که بمونم باید از تو بگذرم دارم از نفس
میافتم توهجوم سایه ها کاشکی بشکنه دوباره
بغض این گلایه ها اون که میشکنه توچشمای تو
تصویر منه گم شدم تواین شب برهنه تقدیر منه