جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسوز دل از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-11-13 23:43:18


عزیزم سوزه از آلبوم: پرواز


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-01-27 06:41:07


عزیزم سوزه از آلبوم: بوی دیروز ۵


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2009-12-05 08:42:23


عزیزم سوزه از آلبوم: گل افشان ۲


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-03-19 03:30:09عزیزم سوزه از آلبوم: دیار ۲


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-05-14 05:21:55سوز دل از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-11-14 00:03:08


عزیزم سوزه از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2015-02-12 16:39:17عزیزم سوزه
فولکلور بختیار
پری زنگنه

عزيزُم سوزه، شيرينُم سوزه
دست به دستمالُم مزن، دلُم مي لرزه

هر که عشق نو گلي در سر نداره
يه گل پژمرده در فصل بهاره

آسمون کارُم مدار يارُم بيداره
مو ميرُم بوسش کنم ار خين بباره

عزيزُم سوزه، شيرينُم سوزه
دست به دستمالُم مزن، دلُم مي لرزه

شو دراز و مه بلند، دل مگيره جا
يار مو چو برگ گل خوسيده تِينا

آسمون کارُم مدار يارُم بيداره
مو ميرُم بوسش کنُم ار خين بباره