جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسرگردان به کنار پائیز رسیدم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2013-11-14 17:44:03


سرگردان به کنار پائیز رسیدم از آلبوم: پائیز طلائی ۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-01-22 21:19:15
سرگردان به کنار پائیز رسیدم

Also Known As: sargardan be kenare paeez residam

Trivia: Golden Autumn 1 song titles are from verses of a Persian Poem by Ahmadreza Ahmadi