جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهزیادی از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-03-26 23:20:39


زیادی از آلبوم: بوی دیروز ۲۳


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-03-25 17:46:31
زیادی
باران

بیا دوری کنیم از هم
بیا تنها بشیم کم کم
بیا با من تو بدتر شو
بیا از من تو رد شو
رد شو
ببین گاهی یه وقتایی دلم سر میره از احساس
نه میخوابم نه بیدارم از این چشمای من پیداست
تنم محتاج گرماته زیادی دل به تو بستم
هیچ دردی در این حد نیست من از این زندگی خستم
دلم تنگ میشه بیش از حد
دلم تنگ میشه بیش از حد
دلم تنگ میشه بیش از حد
دلم تنگ میشه بیش از حد
بیا دوری کنیم از هم
بیا تنها بشیم کم کم
بیا با من تو بدتر شو
بیا از من تو رد شو
رد شو