جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهزائر از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-12 17:46:35


زائر از آلبوم: بوی دیروز ۸


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-11-07 03:09:57
زائر
رامش
ترانه سرا: محمد صالح اعلا

درمانده از این دنیا
من بی تو و تو تنها
تو گمشده ی صحرا
من تشنه ی گشتن ها
من خسته ی رفتن ها
تو قفل همه در ها

من ریشه این خاکم
تو لحظه چیدن ها
بوئیدن و بگذشتن
از باغ اقاقی ها

از اشک گل لاله
ییوستن دریا ها
من لحظه دیدارم
تو وقت گذشتن ها

تو زخمه ی هر سازی
من ناله رفتن ها
در ساکت چشمانت
فریاد شکستن ها
من زائر درگاهم
تو اوج رسیدن ها