جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهرد پای تنهائی از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


رد پای تنهائی از آلبوم: پائیز طلائی ۲


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومانردپای تنهائی
آهنگساز: فریبرز لاچینی

Also Known As: Trail of Loneliness - Footsteps of Loneliness - Radepaye Tanhayee