جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدیوانه من ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


دیوانه من از آلبوم: بوی دیروز ۶


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


دیوانه من از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ توماندیوانه من
خواننده: فریدون فروغی

خواهم تو شوی
محبوب دلم
چون نرگس من
دیوانه من
رویت رخ من
سویت ره من
هستی چو بهشت
کاشانه من
پروانه من
پروانه من
بی تو چه کنم
مستانه من
اوای تو شد
هم نغمه من
ای لاله من
بردی دل من

پروانه من
پروانه من
بی تو چه کنم
مستانه من
اوای تو شد
هم نغمه من
ای لاله من
بردی دل من