جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدیوار از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-15 03:40:04


دیوار از آلبوم: آکورد
دیوار از آلبوم: بوی دیروز ۱۳


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2012-02-12 05:28:02دیوار ۴ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-11-08 01:59:53دیوار
ترانه سرا: فرامرز اصلانی
فرامرز اصلانی
داریوش

یه دیواره یه دیواره یه دیواره یه دیواره که پشتش هیچی نداره
توکه دیوارو پوشیدن سیه ابرون نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون
یه پرندست یه پرندست یه پرندست ، یه پرندست که از پرواز خود خستست

بن بالشو بستن دست دیروزا نمیاد دیگه حتی به یادش فردا

یه روز یه خونه ای بود که تابستونا روی پشتبونش ولو میشد خورشید
درخت انجیر پیری که تو باغ بود همه ی کودکی های مرو میدید

یه آوازه یه آوازه یه آوازه ، یه آوازه که تو سینم شده انبار
یه اشکیه میچکه روی گیتار ، به این ها عاقبت کی گیرد این کار

یه مردابه یه مردابه یه مردابه ، یه مردابه توی تن از فراموشی یه چراغی
که میره رو به خاموشی ، نگردد شعله ور بیهوده میکوشی

یه روز یه خونه ای بود که تابستونا روی پشتبونش ولو میشد خورشید
درخت انجیر پیری که تو باغ بود همه ی کودکی های مرو میدید


یه دیواره یه دیواره یه دیواره ، یه دیواره که پشتش هیچی نداره
توکه دیوارو پوشیدن سیه ابرون نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون
یه پرندست یه پرندست یه پرندست ، یه پرندست که از پرواز خود خستست
بن بالشو بستن دست دیروزا نمیاد دیگه حتی به یادش فردا