جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدو پرنده از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-05-20 21:11:21


دو پرنده از آلبوم: قبیله عشق


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-02-06 18:59:46دو پرنده از آلبوم: بوی دیروز ۸


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-11-07 03:32:48دو پرنده ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-11-10 17:45:27دو پرنده
ترانه سرا: پرویز صبری
حامی

دو پرنده دو کبوتر
یار و همسر دوتا همدم
دو جوون از نسل دریا
مهربون و عاشق هم

یکیشون از یاس و شبنم
پر احساس پر از راز
یکی از جنس شقایق
پره از عشق زندگی ساز

هر دو لیلی هر دو مجنون
هر دو شیدا هر دو مفتون
میروند از سر بگیرن
زندگی رو از دل و جون
میروند از سر بگیرن
زندگی رو از دل و جون

دو پرنده دو کبوتر
یار و همسر دوتا همدم
دو جوون از نسل دریا
مهربون و عاشق هم

یکیشون از یاس و شبنم
پر احساس پر از راز
یکی از جنس شقایق
پره از عشق زندگی ساز

دو پرنده دو کبوتر
یار و همسر دوتا همدم
دو جوون از نسل دریا
مهربون و عاشق هم

یکیشون از یاس و شبنم
پر احساس پر از راز
یکی از جنس شقایق
پره از عشق زندگی ساز

هر دو لیلی هر دو مجنون
هر دو شیدا هر دو مفتون
میروند از سر بگیرن
زندگی رو از دل و جون
میروند از سر بگیرن
زندگی رو از دل و جون

دو پرنده دو کبوتر
یار و همسر دوتا همدم
دو جوون از نسل دریا
مهربون و عاشق هم

یکیشون از یاس و شبنم
پر احساس پر از راز
یکی از جنس شقایق
پره از عشق زندگی ساز