جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدل اسیره از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


دل اسیره از آلبوم: بوی دیروز ۲


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


دل اسیره از آلبوم: آکورد
اسیر دل از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


دل اسیره از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۱۰۰۰ توماندل اسیره
ترانه سرا: فرامرز اصلانی
خواننده: فرامرز اصلانی

می دونی دل اسیره
اسیره تا بمیره
می دونی بدون تو
دلم آروم نگیره
می دونی دل تنگ تو
نموده آهنگ تو
ولی بیهوده جوید
بسی بیهوده پوید
به من بگو بی وفا حالا یار که هستی
خزان عمرم رسید نو بهار که هستی
می خوام برم دور دورا دلم طاقت نداره
دست غم تو داره روزهام و می شماره
می دونی دل اسیره
اسیره تا بمیره
می دونی بدون تو
دلم آروم نگیره
می دونی دل تنگ تو
نموده آهنگ تو
ولی بیهوده جوید
بسی بیهوده پوید
به من بگو بی وفا حالا یار که هستی
خزان عمرم رسید نو بهار که هستی
می خوام برم دور دورا دلم طاقت نداره
دست غم تو داره روزهام و می شماره
می دونی دل اسیره
اسیره تا بمیره
می دونی بدون تو
دلم طاقت نگیره
می دونی دل تنگ تو
نموده آهنگ تو
ولی بیهوده جوید
بسی بیهوده پوید