جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدل اسیره از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


دل اسیره از آلبوم: بوی دیروز ۲


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


دل اسیره از آلبوم: آکورد
اسیر دل از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


دل اسیره از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۳۰۰۰ توماندل اسیره
ترانه سرا: فرامرز اصلانی
خواننده: فرامرز اصلانی

می دونی دل اسیره
اسیره تا بمیره
می دونی بدون تو
دلم آروم نگیره
می دونی دل تنگ تو
نموده آهنگ تو
ولی بیهوده جوید
بسی بیهوده پوید
به من بگو بی وفا حالا یار که هستی
خزان عمرم رسید نو بهار که هستی
می خوام برم دور دورا دلم طاقت نداره
دست غم تو داره روزهام و می شماره
می دونی دل اسیره
اسیره تا بمیره
می دونی بدون تو
دلم آروم نگیره
می دونی دل تنگ تو
نموده آهنگ تو
ولی بیهوده جوید
بسی بیهوده پوید
به من بگو بی وفا حالا یار که هستی
خزان عمرم رسید نو بهار که هستی
می خوام برم دور دورا دلم طاقت نداره
دست غم تو داره روزهام و می شماره
می دونی دل اسیره
اسیره تا بمیره
می دونی بدون تو
دلم طاقت نگیره
می دونی دل تنگ تو
نموده آهنگ تو
ولی بیهوده جوید
بسی بیهوده پوید