جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدرپائیز کوچک من درختها تنها یک برگ داشتند از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


درپائیز کوچک من درختها تنها یک برگ داشتند از آلبوم: پائیز طلائی ۱


خرید آهنگ ۳۰۰۰ توماندرپائیز کوچک من درختها تنها یک برگ داشتند
آهنگساز: فریبرز لاچینی

Also Known As: dar paeeze koochake man derakhtha tanha yek barg dashtand

Trivia: Golden Autumn 1 song titles are from verses of a Persian Poem by Ahmadreza Ahmadi