جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدایه دایه از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-11-23 14:15:38


دایه دایه از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-11-25 08:42:06


دایه دایه ۳ از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-04-02 20:58:55دایه دایه
فولکلور لرستان
مرتضی

دایه دایه وقت جنگه
دایه دایه وقت جنگه
قطار کش بالای سرم پرزفشنگ جونم
پر زفشنگ جونم
دایه دایه وقت جنگه
دایه دایه وقت جنگه
قطار کش بالای سرم پرزفشنگ جونم
پر زفشنگ جونم

زینو برگم رو بذار رومادیونم
راه جنگیدنو خیلی خوب میدونم
مرد کوه تکسوار میون میدونم
میون میدونم
اسب باوفای من بیا دوباره
وقت جنگیدنو وقت کارزاره
ابر کینه های من میخواد ببا اره
میخواد ببا اره
دایه دایه وقت جنگه
دایه دایه وقت جنگه
قطار کش بالای سرم پرزفشنگ جونم
پر زفشنگ جونم
نازنینم رخت نومزدیتوبر کن
ترک این مرد سوار خیره سر کن
قصه رفتن مارو بیا و باور کن
بیا و باور کن
همسفر بیا ببین تفنگ من بروی زینه
دل میون سینه پر زخشمو وکینه
زخشموو کینه
دایه دایه وقت جنگه
دایه دایه وقت جنگه
قطار کش بالای سرم پرزفشنگ جونم
پر زفشنگ جونم
ای که خسته ایو دور از اشیونه
دایه دایه
با سرود من بخون که بیبهونه
دایه دایه
پشت هر مرد سوار به رنگ خوونه
به رنگ خوونه

ای تو بانی ترانهو سرودم
دایه دایه
ای تو نبض هر سلامو هر درود
ای وطن که بسته ای به تارو پوودم
به تاروپوودم

دایه دایه وقت جنگه
دایه دایه وقت جنگه
قطار کش بالای سرم پرزفشنگ جونم
پر زفشنگ جونم
زینو برگم رو بذار رومادیونم
راه جنگیدنو خیلی خوب میدونم
مرد کوه تکسوار میون میدونم
میون میدونم
اسب باوفای من بیا دوباره
وقت جنگیدنو وقت کارزاره
ابر کینه های من میخواد ببا اره
میخواد ببا اره
دایه دایه وقت جنگه
دایه دایه وقت جنگه
قطار کش بالای سرم پرزفشنگ جونم
پر زفشنگ جونم
دایه دایه وقت جنگه
دایه دایه وقت جنگه
قطار کش بالای سرم پرزفشنگ جونم
پر زفشنگ جونم
دایدا یا وقت جنگه
دایه دایه وقت جنگه
قطار کش بالای سرم پرزفشنگ جونم
پر زفشنگ جونم

دایه دایه وقت جنگه
دایه دایه وقت جنگه
قطار کش بالای سرم پرزفشنگ جونم
پر زفشنگ جونم
دایه دایه وقت جنگه
دایه دایه وقت جنگه
قطار کش بالای سرم پرزفشنگ جونم
پر زفشنگ جونم