جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهداره میسوزه تنم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-10-24 00:18:56


داره می سوزه تنم از آلبوم: بوی دیروز ۲۸


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-09-15 04:40:11
داره میسوزه تنم
گیتی

چرا از دوست داشتنم
با تو حرفی نزنم
که از این آتش تب
داره میسوزه تنم
وای داره میسوزه تنم
با وجودی که غرور
به لبام قفلی زده
اما پیش چشم تو
این سکوتو میشکنم
وای این سکوتو میشکنم
میگم از تو لحظه هامقشنگ شده
عشق تو،تعبیر خوابای منه
تو تموم زندگیم،حس می کنم
نبض من،بخاطر تو میزنه
گاهی خورشید میشی
ابرا رو پس میزنی
موم سرد غصه رو
تو نگام آب می کنی
گاهی عشق تو بمن
شوق بیداری میده
گاهی مثل قصه ها
چشمامو خواب می کنی