جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهداره میسوزه تنم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2014-10-24 00:18:56


داره می سوزه تنم از آلبوم: بوی دیروز ۲۸


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2014-09-15 04:40:11داره میسوزه تنم
گیتی

چرا از دوست داشتنم
با تو حرفی نزنم
که از این آتش تب
داره میسوزه تنم
وای داره میسوزه تنم
با وجودی که غرور
به لبام قفلی زده
اما پیش چشم تو
این سکوتو میشکنم
وای این سکوتو میشکنم
میگم از تو لحظه هامقشنگ شده
عشق تو،تعبیر خوابای منه
تو تموم زندگیم،حس می کنم
نبض من،بخاطر تو میزنه
گاهی خورشید میشی
ابرا رو پس میزنی
موم سرد غصه رو
تو نگام آب می کنی
گاهی عشق تو بمن
شوق بیداری میده
گاهی مثل قصه ها
چشمامو خواب می کنی