جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخیره در آینه از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


آینه از آلبوم: پرواز


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


خیره در آینه از آلبوم: پائیز طلائی ۲


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومانخیره در آینه
آهنگساز: فریبرز لاچینی

Also Known As: Staring at a Mirror - Khireh dar Ayeneh