جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخلیج فارس از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-14 19:39:38


خلیج فارس از آلبوم: بوی دیروز ۱۲


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-11-22 11:57:16
خلیج
ترانه سرا: عادل حسینی
ابی

با هر نگاه
بر آسمان این خاک هزار بوسه میزنم
نفسم را از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارس میگیرم
من نگاهم از تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی نور میگیرد
من عشقم را در کوه گواتر در سرخس و خرمشهر به زبان مادری فریاد خواهم زد
فریاد خواهم زد

تفنگم در دست سرودم بر لب
همه ی ایران را میبوسم
من خورشید هزار پاره ی عشق را بر خاک وطن می آویزم
من خورشید هزار پاره ی عشق را بر خاک وطن می آویزم

ای وارثان پاکی من آخرین نگاهم
بر آسمان آبی این خاک و خلیج همیشگی فارس
فارس فارس خواهد بود